We kunnen weer zingen!

Dinsdag 31 augustus 2021 was een dag waar veel koorleden naar hadden uitgekeken. Er mocht namelijk weer live gezongen gaan worden in de Beach aan de Oosteinderweg! De eerste repetitie-avond werd een vrolijk weerzien en er werd meteen weer heerlijk met elkaar gezongen. De groep is weliswaar wat kleiner geworden, maar dat maakt niet uit voor het enthousiasme waarmee gezongen wordt. Dit komt mede door onze dirigente, Greetje de Haan. Inmiddels wordt er druk gerepeteerd voor ons eerste optreden op 6 november a.s. in het Gemeentehuis van Aalsmeer, waar we oude en nieuwe nummers ten gehore zullen brengen en wij U graag zullen verwelkomen.