Historie

Op 21 januari 2010 komt voor het eerst een groep mensen bij elkaar in restaurant de Oude Veiling om de oprichting van een nieuw Popkoor te bespreken. Deze groep noemt zich de initiatiefgroep en bestaat uit Koos Koelewijn, Laila van Koldenhoven, Wim Lodder, Thomas de Ridder en Trudy Zekveld. Snel daarna sluit Trudy Buchner zich aan.
Ze kennen elkaar van een popkoor dat kort daarvoor gestopt is. In die eerste bijeenkomst vinden zij elkaar in de vaste wil om mensen die daar behoefte aan hebben en plezier aan beleven weer een Popkoor te bieden. Er worden acties uitgezet op de ingrediënten die nodig zijn voor een koor, zoals leden, organisatievorm, dirigent, repetitieruimte etc.
In eerste instantie wordt prioriteit gegeven aan een informatieavond, omdat die een belangrijke graadmeter zal zijn voor de levensvatbaarheid van het initiatief. Die avond wordt gehouden op 9 februari 2010 in de bovenzaal van de Oude Veiling. Maar liefst 40 mensen tonen die avond hun belangstelling. Door de initiatiefgroep worden de plannen toegelicht. Op de avond en ook uit de ingevulde enquêtes blijkt veel enthousiasme voor een nieuw Popkoor. Op die avond blijkt ook dat de bovenzaal van de Oude Veiling gratis gebruikt mag worden als repetitieruimte met gebruik van de apparatuur. Dat is een tweede meevaller. Gesteund door het enthousiasme gaat de initiatiefgroep verder met het voorbereiden van een eerste repetitie. Die werd gehouden op 23 februari en wordt bezocht door ongeveer 40 zangers en zangeressen. Door de afwezigheid van een dirigent(e) is het de eerste repetities een beetje behelpen, maar toch slaagt het koor erin om onder leiding van Wim Lodder twee nieuwe nummers in te studeren. Daarnaast worden op de repetitie meegezongen met andere bekende popsongs en liedjes.
Intussen wordt een naam bedacht voor het koor. De deelnemers konden voorstellen indienen. Uit 6 genomineerde namen wordt op 23 maart de naam gekozen. Met grote meerderheid wordt dit: Soundsation. Volgens de bedenker van de naam, Adri van Egmond, is de naam een combinatie van geluid en sensatie en hij hoopt dat het koor met hun sound bij optredens voor sensatie zal zorgen.
In dezelfde periode belandt ook één van de laatste puzzelstukjes op zijn plaats: het vinden van een dirigent(e). Omdat Irma Zethof tijdens een eerste contact begin februari had aangegeven dat we terug mogen komen als we echt niemand kunnen vinden, wordt zij opnieuw benaderd. In een gesprek op 21 maart worden we het eens. Irma start op 30 maart en vanaf de eerste repetitie is duidelijk dat we aan haar een prettig en deskundige dirigente hebben, die het koor op een hoger niveau zal brengen.
Intussen blijven nieuwe zangers en zangeressen zich melden. Sommige haken na een eerste keer weer af, maar de meesten blijven enthousiast meedoen en zo groeit de groep tot boven de 50 deelnemers. De initiatiefgroep werkt verder aan het oprichten van een vereniging. Daarvoor moeten Statuten en een Huishoudelijk Reglement opgesteld worden en voor het officieel maken van de Statuten is een notaris nodig. Op 26 april worden de Statuten bij de notaris bekrachtigd en daarmee is de oprichting van de vereniging Popkoor Soundsation een feit.
De initiatiefgroep vraagt in die tijd aan de koorleden om ideeën voor een ontwerp van een logo in te dienen. Het gekozen ontwerp zal op de 1e ledenvergadering bekend gemaakt worden. De aandacht gaat daarna uit naar datgene dat als het slot van de activiteiten van de initiatiefgroep: het organiseren van een 1e ledenvergadering ofwel oprichtingsvergadering van Soundsation op 1 juni 2010. De initiatiefgroep draagt op die bijeenkomst de leiding over een nieuw gekozen bestuur en het koor gaat dan officieel van start met:

  • meer dan 50 enthousiaste leden
  • een goede repetitieruimte
  • een startrepertoire
  • een prettige en deskundige dirigente.

Het is een veelbelovende start van een enthousiast koor, dat serieus aan de slag gaat, maar ook veel waarde hecht aan gezelligheid en goede sfeer.